+ Cihly mají budoucnost

Jak bude?
Konference nulové domy
konference
Víte že,

společnost HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. vydala v březnu 2012 tepelnou příručku, kde je uvedeno a vyhodnoceno celkem 78 typických konstrukčních detailů pro cihly řady HELUZ FAMILY a HELUZ FAMILY 50 2in1? Příručku si lze objednat na tel: +420 725 412 954 (kontaktní osoba p. Václav Klečka) nebo e-mailové adrese klecka@heluz.cz.


Cihlový pasivní dům HELUZ HIT byl navržen odborníkem v oblasti tepelné techniky staveb dle TNI 73 0329 (zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy)?


Roční potřeba tepla na vytápění cihlového pasivního domu HELUZ HIT je 18,6 kWh/m²?

Cihly mají budoucnost

Současné trendy ve stavebnictví kladou důraz zejména na tepelnou ochranu budov. Výrobci se předhánějí v nabídce nejrůznějších izolačních materiálů a technologií. Mohlo by se zdát, že jednovrstvé cihelné zdivo jim již nemůže konkurovat, největší český výrobce cihel, společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., však dokazuje opak. Připravuje cihelný blok, který překoná všechny zdicí materiály. Nejenže si zachovává staletími ověřené unikátní vlastnosti jednovrstvého cihelného zdiva, hodnota součinitele tepelné vodivosti λ = 0,058 W/mK a řadí jej přímo mezi izolanty.

Další vývojový článek produktů společnosti HELUZ s názvem HELUZ Family 2in1 vychází z cihelného bloku HELUZ Family, uvedeného na trh v roce 2009. Inovací je expandovaný polystyren vložený do dutin cihly, které jsou běžně vyplněné pouze vzduchem. Tento kvalitní izolant brání přenosu tepla sáláním dvou navzájem protilehlých stěn dutiny ve výrobku. V cihle je pevně fixovaný pomocí speciální technologie a i při vyřezávání otvorů pro elektroinstalace či úpravách velikosti bloku zůstává uvnitř cihel.

Logickou nevýhodou všech na trhu dostupných izolačních materiálů se sebelepšími tepelněizolačními vlastnostmi je, že samy o sobě nesplňují veškeré požadavky na obvodové stěny, vždy je nutné je dále kombinovat s dalšími materiály. Kombinace různých materiálů přitom zvyšuje riziko nesprávného sestavení výsledné konstrukce, což ve výsledku vede ke špatné funkci stavby. Tento problém u jednovrstvého cihelného zdiva odpadá.

Nyní HELUZ Family 2in1 prochází fází testování a na trhu by se podle obchodního ředitele společnosti HELUZ, Ing. Jana Krampla, měl objevit ve 3. čtvrtletí tohoto roku. Zdivo z těchto cihelných bloků dosáhne hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,11 W/m2K a to jej předurčuje pro stavbu domů s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění – nulových, pasivních a nízkoenergetických. „HELUZ Family 2in1 posunuje termoizolační vlastnosti cihel o významný krok dál,“ říká Ing. Krampl. „Má silné předpoklady stát se lídrem na trhu stavebních materiálů.

Sdílej:
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Bookmarks
  • MySpace
  • Linkuj.cz!
  • Live
  • email
  • PDF
  • Print

Přidej komentář